តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

6 Videos


ថ្វីបើការជក់បារីមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សុខភាព និង ថែមទាំងមានបំរាមបញ្ជាក់លើ កញ្ចប់បារីក្តី គេបានរកឃើញថា អត្រាអ្នកជក់បារីក៏មានច្រើនលើសលប់ផងដែរ ។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវ គេបានរកឃើញ មិនត្រឹមតែមនុស្សធម្មតានោះទេ សូម្បីតែតារាល្បីៗឈ្មោះជាច្រើន ក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបារីដូចគ្នា ។

ខាងក្រោមនេះជាតារាឥណ្ឌាចំនួន ១៥ រូប ដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាញៀនបារី ៖
1-តារាសម្តែងស្រី Sumona Chakravarti

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

2-ស្តេចរឿងឥណ្ឌា Shah Rukh Khan

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

3-តារាស្រីល្បីឈ្មោះ Rani Mukherjee

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

4-លោក Ranbir Kapoor

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

5-នាង Kangana Ranaut

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

6-លោក Hrithik Roshan

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

7-នាង Konkana Sen

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

8-លោក Ajay Devgan

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

9-បវរកញ្ញាឯកឥណ្ឌា Sushmita Sen

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

10-លោក Irrfan Khan

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

11-នាង Karishma Tanna

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

12-លោក Sanjay Dutt

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

13-នាង Manisha Koirala

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

14-នាង Tanishaa Mukerji

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន

15-លោក Salman Khan ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ បូលីវូដប៉ាប៉ា)

តារាឥណ្ឌាល្បីឈ្មោះ ១៥ ដួង ដែលញៀនបារីផ្ដាច់មិនបាន