តោះ ! ងាកមើលសម្រស់កូនតារាកូរ៉េទាំង ៥ ដួងតិចមើល !

6 Videos


ពិតណាស់ អ្នករាល់គ្នាប្រាកដដឹងថា តារាកូរ៉េសឹងតែទាំងអស់សុទ្ធមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបណានោះ ហើយមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតទេ ពួកគេសុទ្ធតែមានភាពទាក់ទាញ គួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផង ចុះទម្រាំកូនៗពួកគេទៀត គួរឲ្យខ្នាញ់ប៉ុណ្ណាទៅ ។

ខាងក្រោមនេះជាកូនៗរបស់តារា ៥ ដួងដែលសម្រស់ពីកំណើតរបស់ពួកគេគួរឲ្យខ្នាញ់មែនទែន ៖
១/ កូនស្រីតារាសម្តែងស្រី Lee Young Ae មានឈ្មោះថា Jung Seung Bin

តោះ ! ងាកមើលសម្រស់កូនតារាកូរ៉េទាំង ៥ ដួងតិចមើល !

២/ កូនស្រីតារាសម្តែងប្រុស Choo Sung Hoon និង តារាសម្តែងស្រី Yano Shiho មានឈ្មោះថា Choo Sarang

តោះ ! ងាកមើលសម្រស់កូនតារាកូរ៉េទាំង ៥ ដួងតិចមើល !

៣/ កូនប្រុសតារាសម្តែងប្រុស Kwon Sang Woo និង តារាសម្តែងស្រី Son Tae Young ឈ្មោះថា Rookhe

តោះ ! ងាកមើលសម្រស់កូនតារាកូរ៉េទាំង ៥ ដួងតិចមើល !

៤/ កូនស្រីតារារ៉េប Tablo និង តារាសម្តែងស្រី Kang Hye Jung មានឈ្មោះថា Haru

តោះ ! ងាកមើលសម្រស់កូនតារាកូរ៉េទាំង ៥ ដួងតិចមើល !តោះ ! ងាកមើលសម្រស់កូនតារាកូរ៉េទាំង ៥ ដួងតិចមើល !

៥/ កូនប្រុសភ្លោះបីរបស់តារាសម្តែងប្រុស Song II Gook ដែលមានឈ្មោះថា Dae Han, Min Gook និង Man Se ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ដ្រាម៉ា ហ្វីវឺរ)

តោះ ! ងាកមើលសម្រស់កូនតារាកូរ៉េទាំង ៥ ដួងតិចមើល !