បែក​ធ្លាយ​បទ​ចម្រៀង​ ‘Superdope’ របស់ CL និង​ will.i.am

បទ​ចម្រៀង​របស់ CL និង​ will.i.am ត្រូវ​បាន​បែក​ធ្លាយ​។បទ​ចម្រៀង​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា​ ‘Superdope’ ត្រូវ​បាន​បែក​ធ្លាយ​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី Soundcloud មុន​ពេល​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​លុប​ចោល។​ អ្នក​គាំ​ទ្រ​មួយ​ចំនួន​​បាន​ដឹង​ថា CL កំពុង​តែ​ត្រៀម​ខ្លួន​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​បទ​នេះ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។

ចង់​ដឹង​បទ​ចម្រៀង​នោះ​យ៉ាង​ណា​នោះ​ចូរ​ស្ដាប់​កម្សាន្ត​ដូច​តទៅៈ

ដោយៈ Gemini Fleta
ប្រភពៈ