រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

6 Videos


យើងប្រាកដជាដឹងថា កូនចៅស្រីៗជនជាតិចិន ជានារីដែលមានសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភា និង មានភាពគួរឲ្យទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង ស្របពេលដែលបូកផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងលើកសម្រស់ទៀតនោះ ។ យ៉ាងណាក្តី តារាសម្តែងស្រីជនជាតិចិនក៏ដូចគ្នា ម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត ដែលធ្វើឲ្យបុរសៗជាច្រើនសុទ្ធតែចង់បីត្រកង តែប្រិយមិត្តអ្នកអានមានគិតដល់ពេលពួកគេមិនបានតុបតែងមុខនោះទេ ខាងក្រោមនេះជារូបថត ១៥ សន្លឹក បង្ហាញពីតារាស្រីជនជាតិចិន ១៥ ដួង ដែលត្រូវគេថតបាន ពេលពួកគេមិនបានតុបតែងមុខ ។ ចង់ដឹងថា សម្រស់ពួកគេខុសគ្នាយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

១/ Sammi Cheng

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

២/ Dee Hsu (Xiao S)

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

៣/ Cecilia Cheung

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

៤/ Huo Siyan

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

៥/ Liu Yifei

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

៦/ Gao Yuanyuan

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

៧/ Carina Lau

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

៨/ Yang Mi

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

៩/ Gong Xinliang

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

១០/ Barbie Hsu

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

១១/ Shu Qi

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

១២/ Li Bingbing

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

១៣/ Fan Bingbing

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

១៤/ Zhang Ziyi

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

១៥/ Karen Mok

រូបថតមុន និង ក្រោយតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីចិន

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព៖ អាស៊ានថោន)