ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា ​នឹង​ត្រូវ​ប្រកួត​មិត្តភាព​​អន្តរជាតិ CLEARជា​ផ្លូវការ​ជាមួយ​ក្រុម​ហុងកុង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០១៦​ខាង​មុខ​នេះ វេលា​ម៉ោង​៦:៣០​នាទី​ល្ងាច ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ។ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នេះ​ដែរ គេ​រំពឹង​ថា​ នឹង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​សំណាក់​អ្នក​គាំទ្រ​យ៉ាង​ច្រើន​កុះករ​មិន​ចាញ់​ការ​ប្រកួត​មុន​ៗ​ឡើយ ព្រោះ​វត្តមាន​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​នេះ​ជា​កម្លាំង​ចិត្ត​ដ៏​ខ្លាំងក្លា​មួយ​សម្រាប់​កីឡាករ​ម្នាក់​ៗ ប្រឹងប្រែង​លេង​ឱ្យ​កាន់​តែ​ល្អ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព​រំលឹក​ដល់​ទំហំ​ចិត្ត​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា ក្នុង​ប្រកួត​កន្លង​ទៅ៖

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

ទិដ្ឋភាព​អ្នក​គាំទ្រ​បែប​នេះ នឹង​មាន​ម្ដង​ទៀត​អត់​ថ្ងៃ​កម្ពុជា ប៉ះ​ហុង​កុង?

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ