គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

ចូរក្រឡែកមើលរូបភាពមួយចំនួនខាងក្រោម។ ប្រសិនបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកអោយទាយថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើង លោកអ្នកប្រហែលជាគិតថានរណាម្នាក់កំពុងតែក្រងសក់របស់ក្មេងស្រី។ តែបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាសក់ដែលគេកំពុងតែក្រងនេះមិនមែនជាសក់របស់មនុស្ស តើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចវិញ?

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ
លោកអ្នកឃើញទេ? មិនមែនមានតែសក់របស់មនុស្សស្រីទេដែលអាចក្រងបាននោះទេ សក់សត្វក៏អាចយកមកក្រងបានដែរ។ តែ តើសត្វអ្វីអោយប្រាកដទៅ? គឺសត្វសេះ! មែនហើយ ម្ចាស់សត្វសេះជាញឹកញយតែងតែក្រងសក់អោយសេះរបស់ពួកគេ ហើយវាមើលទៅប្លែកភ្នែកមែនទែន។

តោះមកសេះដែលត្រូវបានគេក្រងសក់អោយដូចតទៅ៖

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ

ប្រភព៖ 

ដោយ៖ Gemini Fleta

  • គាត់​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រង​សក់​របស់​នាង តែ​ពេល​ដឹង​ការពិត​នោះ​ខ្ញុំ​ស្ទើរ​តែ​ដាច់​ផ្ងារ已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/03  Category:ចំនេះដឹង
Tags: