កំពូល​ស្បែក​ជើង​នារី​ថ្លៃ​បំផុត​ក្នុង​ពិភព​លោក​

ស្បែកជើងជារបស់ដ៏ចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សទូទៅប្រើប្រាស់ ហើយស្បែកជើងក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលបង្ហាញពីភាពលេចធ្លោផងដែរជាពិសេសគឺសម្រាប់សុភាពនារី ។ យោងតាមប្រភពពី Alux បានធ្វើការចុះផ្សាយស្បែកនារីដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងពិភពលោក ។

10. Diamond Dream Stilettos តម្លៃ$500,000

9. The Wizard of Oz Original Ruby Slippers តម្លៃ $612,000

8. Marilyn Monroe Shoes តម្លៃ $1,000,000

7. Retro Rose Pumps  តម្លៃ $1,000,000

6. Platinum Guild Stilettos  តម្លៃ $1,100,000

5. Ruby Slippers តម្លៃ $1,600,000

4. Tanzanite Heels តម្លៃ $2,000,000

3. Cinderella Slippers តម្លៃ $2,200,000

2. Rita Hayworth Heels  តម្លៃ $3,000,000

1. Ruby Slippers តម្លៃ $3,000,000

  • កំពូល​ស្បែក​ជើង​នារី​ថ្លៃ​បំផុត​ក្នុង​ពិភព​លោក​已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/03  Category:កីឡា
Tags: