អ្នកបើកឡាន(180$up)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

2

Industry

General Business Services

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English--
Good   

Age

23 ~ 45

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-03-2016

Closing Date

Oct-03-2016
 
  - ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារ
- ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវ
- ត្រូវគោរពម៉ោង នឹង ពេលវេលាធ្វើការ
- ត្រុវមានឥរិយាបថសមរម្យ
- ត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់នឹងការងារ
- ប្រាក់បៀវត្សរ៍ចាប់ពី250$ឡើងទៅ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096 / 076 909 8909 & 096 / 076 8089 808

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#20B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.