១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

ជា​តារា​ឯក​ស្រី​មួយ​លេចធ្លោ​មួយ​រូប​ប្រចាំ​ប៉ុស្តិ៍​លេខ​៣ Teaw Nataporn ក៏​ត្រូវ​បាន​មហាជន​ចាប់​អារម្មណ៍​​ផង​ដែរ​សម្រាប់​ការ​ស្លៀក​ពាក់​របស់​នាង​ពេល​ចូល​រួម​កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ។ ជាមួយ​កម្ពស់​មធ្យម​ ១៦៣ស.ម និង​ទម្ងន់ ៤៥គ.ក តារា​ស្រី​ដែល​កំពុង​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​តាម​រយៈ​រឿង​ភាគ​ថ្មី “នាងនាគ” អាច​ស្លៀក​សំលៀកបំពាក់​ស្អាត​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​ម៉ូដ។ ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​លេចធ្លោ​១២​ឈុត​របស់ Teaw Nataporn៖

 

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

១២ឈុត​ស្រស់​ស្អាត​ទា់កភ្នែក​ពី​ស្រីស្អាត Teaw Nataporn

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖​ Snap Signature