តារាកូរ៉េ ៩ ដួងដែលមានគូស្នេហ៍សញ្ជាតិខុសគ្នា

6 Videos


សេចក្ដីស្នេហាគឺមិនដែលប្រកាន់ទៅលើជាតិសាសន៍ឡើយ ពោលគឺមនុស្សដែលរស់លើផែនដីយើងនេះអាចមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាដោយមិនប្រកាន់ពូជសាន៍ ពណ៌សម្បុរឡើយ ។ ទាក់ទងជាមួយគ្នានេះដែរ ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងបង្ហាញអ្នកទាំអស់គ្នាឲ្យមកស្គាល់តារាកូរ៉េខាងត្បូង ៩ ដួងដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាខុសសញ្ជាតិ ហើយមកទល់នឹងពេលនេះក៏ពួកគេនៅតែមានសម្ព័ន្ធស្នេហាល្អរវាងគ្នានិងគ្នាដដែល ។

ចង់ដឹងថា តារាកូរ៉េទាំង ៩ ដួងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះជាអ្នកណាខ្លះ? សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖ (ប្រភព៖ ដ្រាម៉ាហ្វេវ័រ)កុសល

១. តារារ៉េប Beenzino និងតារាម៉ូដែលជនជាតិអាឡឺម៉ង់Stefanie Michova

តារាកូរ៉េ ៩ ដួងដែលមានគូស្នេហ៍សញ្ជាតិខុសគ្នា

២. តារាសម្ដែងប្រុស Song Seung Hun និង តារាស្រីចិននាង Liu Yifei

តារាកូរ៉េ ៩ ដួងដែលមានគូស្នេហ៍សញ្ជាតិខុសគ្នា

៣. តារាចម្រៀង G-Dragon និង តារាម៉ូដែលជប៉ុន Kiko Mizuhara

តារាកូរ៉េ ៩ ដួងដែលមានគូស្នេហ៍សញ្ជាតិខុសគ្នា

៤. តារាសម្ដែងស្រី Bae Doo Na និង តារាសម្ដែងប្រុសជនជាតិអង់គ្លេស Jim Sturgess

តារាកូរ៉េ ៩ ដួងដែលមានគូស្នេហ៍សញ្ជាតិខុសគ្នា

៥. តារាសម្ដែងស្រី Choo Ja Hyun និងតារាសម្ដែងចិនលោក Yoo Ho Kwang

តារាកូរ៉េ ៩ ដួងដែលមានគូស្នេហ៍សញ្ជាតិខុសគ្នា

៦. តារាសម្ដែងស្រី Chae Rim និងតារាសម្ដែងចិនលោក Gao Xingqi

តារាកូរ៉េ ៩ ដួងដែលមានគូស្នេហ៍សញ្ជាតិខុសគ្នា

៧. តារាចម្រៀងប្រុស Kim Jung Min និង តារាចម្រៀងជប៉ុននាង Rumiko Tani

តារាកូរ៉េ ៩ ដួងដែលមានគូស្នេហ៍សញ្ជាតិខុសគ្នា

៨. សមាជិកក្រុម H.O.T. លោក Jang Woo Hyuk និង តារាសម្ដែងជប៉ុន Yoo Min

តារាកូរ៉េ ៩ ដួងដែលមានគូស្នេហ៍សញ្ជាតិខុសគ្នា

៩. តារាចម្រៀងស្រី Im Sang A និងប្ដីជនជាតិអាមេរិកលោក Jamie Propp

តារាកូរ៉េ ៩ ដួងដែលមានគូស្នេហ៍សញ្ជាតិខុសគ្នា