មេជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់(ជិតខេមកូសីធី)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Technician

Hiring

5

Industry

General Business Services

Salary

$200-$500

Qualification

Others

Sex

Male

Language

Khmer--
Good   

Age

18 ~ 45

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-03-2016

Closing Date

Nov-02-2016
 
  -​ ត្រូវចេះដម្លើងម៉ាស៊ីនពី៣សេះទៅ៥សេះ
- បើមានបរិញ្ញផ្នែកនេះកាន់តែល្អ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ
- ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច៣ឆ្នាំ
- ត្រូវចេះការងារច្បាស់លាស់
- ប្រាក់បៀវត្សន៍ចាប់ពី40០ដុលាឡើងទៅ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096 / 076 909 8909 & 096 / 076 8089 808

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.