ជួយផ្តល់ពិន្ទុបន្តិច សុខ សោម៉ាវត្តី និង សន សុធីនិរ៉ា មួយណាស្អាតជាង ?

6 Videos


សុខ សោម៉ាវត្តី និងសន សុធីនិរ៉ា ជាពិធីការិនី នៅក្នុងកម្មវិធី«តន្ត្រីយុវវ័យ»របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ បាយ័ន កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ បានស្លៀកពាក់នូវឈុតរ៉ូប ដែលមានម៉ូដដូចគ្នា ខុសតែពណ៌ប៉ុណ្ណោះ ។

ដោយសុខ សោម៉ាវត្តី ស្លៀករ៉ូបពណ៌ស រំយោលពណ៌មាស ហើយកញ្ញា សន សុធីនិរ៉ា ស្លៀករ៉ូបពណ៌ខ្មៅ រំយោលពណ៌មាស មើលទៅអ្នកទាំងពីរស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ ។ រ៉ូបទាំងពីរឈុតនេះ ឧបត្ថមដោយហាងម៉ូតម៉េស ។

សូមទស្សនា រូបភាពរបស់ពិធីការិនីទាំងពីររូបនេះ ទាំងអស់គ្នា ហើយជួយផ្តល់ពិន្ទុឲ្យផង តើមួយណាស្លៀករ៉ូបសម និង ស្រស់ស្អាតជាង ? ៕

ឈឹម ដារា

ជួយផ្តល់ពិន្ទុបន្តិច សុខ សោម៉ាវត្តី និង សន សុធីនិរ៉ា មួយណាស្អាតជាង ?ជួយផ្តល់ពិន្ទុបន្តិច សុខ សោម៉ាវត្តី និង សន សុធីនិរ៉ា មួយណាស្អាតជាង ?ជួយផ្តល់ពិន្ទុបន្តិច សុខ សោម៉ាវត្តី និង សន សុធីនិរ៉ា មួយណាស្អាតជាង ?ជួយផ្តល់ពិន្ទុបន្តិច សុខ សោម៉ាវត្តី និង សន សុធីនិរ៉ា មួយណាស្អាតជាង ?