ជាងឡានគ្រប់ប្រភេទ(ភ្នំពេញថ្មី)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Manufacturing

Hiring

5

Industry

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English--
Fair   

Age

20 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-03-2016

Closing Date

Nov-02-2016
 
  - មានបទពិសោធន៍ខាងជាងឡាន យ៉ាងតិចកន្លះឆ្នាំ
​- ត្រូវមានភាព ស្មោះត្រង់ ស្រឡាញ់ការងារ និង អត់ធ្មត់
- មានភាពរូសរាយ រាក់ទាក់ ​នឹង អាចធ្វើការជាក្រុម

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096 / 076 909 8909 & 096 / 076 8089 808

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.