ជាងឡាន

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

5

Industry

Vehicle Repair & Maintenance

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English--
Fair   

Age

18 ~ 45

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-03-2016

Closing Date

Nov-02-2016
 
  -មានផ្តល់ជាកន្លែងស្នាក់នៅ និង​ អារហារ ហូបចុក គ្រប់គ្រាន់
-អ្នកមានបទពិសោធន៍ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
-ទទូលបានប្រាក់ខែ​​ច្រើន សមរម្យ ទៅតាមសមត្ថភាព
-ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និង​​ឆន្ទះក្នុង ការងារ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096 / 076 909 8909 & 096 / 076 8089 808

Email

cvaseanjobs.sophanna@gmail.com

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.