អ្នកឆុង កាហ្វេ​(ម្តុំផ្សារ ដី ហុយ)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

25

Industry

General Business Services

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Male/Female

Language

Khmer--
Good   

Age

18 ~ 40

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-03-2016

Closing Date

Nov-02-2016
 
  - ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារ
- ត្រូវគោរពម៉ោង នឹង ពេលវេលាធ្វើការ
- ត្រូវមានឥរិយាបថសមរម្យ
- ត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់នឹងការងារ
- មានរឺគ្មានបទពិសោធន៍ិក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែ
- ធ្វើការនៅហាងលក់កាហ្វេ
- ធ្វើការចប់ត្រលប់មក​ផ្ទះវិញ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Admin

Phone

076 / 096 227 57 75 & 093 / 011 986 969

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.