ឪពុកម្តាយរន្ធត់ចិត្ត!! នៅពេលឃើញកូនង៉ែតខ្លួនមើលទៅតាចាស់អាយុ៨០ឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

ឪពុកម្តាយ១គូនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស បានមានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំង ទៅនឹងរូបរាងកាយកំណើតកូនទី២របស់ពួកគេ ក្រោយពេលវាកើតមក ។

យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន បានឲ្យដឹងថា លោក Parul Patro និងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះ Biswajit បានស្រង៉ាកចិត្តស្ទើរថ្លែងពុំចេញ ក្រោយពេលកូនង៉ែតប្រុសរបស់ពួកគេកើតមក ខុសប្លែកពីទារកទើបកើតដទៃ ដោយមានមុខមាត់ដូចមនុស្សចាស់អីចឹង ។

Loading...

ភ្លាមៗនោះ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតបានរកឃើញថា ទារកនោះបានរងទទួលពីជំងឺដ៏កម្រមួយ មានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ progeria (ជំងឺម្យ៉ាងដែលបណ្តាលឲ្យរូបកាយរបស់ក្មេងវិវត្តន៍ភាពចំណាស់យ៉ាងលឿន) ។

ទារកនេះកើតមកជាមួយផ្ទៃមុខជ្រីវជ្រួញ, ភ្នែកពណ៌លឿង និងរាងកាយរួមស្វិត ។

វេជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថា ប្រហែលមាន១ក្នុងចំណោម៤លានកុមារ ដែលរងទទួលពីជំងឺនេះ ហើយពួកគេជាធម្មតាមិនអាចរស់ឆ្លងផុតពីវ័យកុមារភាពនោះទេ ៕

ឪពុកម្តាយរន្ធត់ចិត្ត!! នៅពេលឃើញកូនង៉ែតខ្លួនមើលទៅតាចាស់អាយុ៨០ឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

ឪពុកម្តាយរន្ធត់ចិត្ត!! នៅពេលឃើញកូនង៉ែតខ្លួនមើលទៅតាចាស់អាយុ៨០ឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

ឪពុកម្តាយរន្ធត់ចិត្ត!! នៅពេលឃើញកូនង៉ែតខ្លួនមើលទៅតាចាស់អាយុ៨០ឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

ឪពុកម្តាយរន្ធត់ចិត្ត!! នៅពេលឃើញកូនង៉ែតខ្លួនមើលទៅតាចាស់អាយុ៨០ឆ្នាំ (មានវីដេអូ)