គ្រូបង្រៀនសាលាមតេយ្យ(ផ្លូវកាណាស៊ីធី)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Education/Training

Hiring

3

Industry

Education

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

Khmer--
Good   

Age

18 ~ 40

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-03-2016

Closing Date

Nov-02-2016
 
  ១. គ្រូមត្តេយ្យខ្មែរៈ
• ត្រូវមានសញ្ញាបត្រគរុកោសល្យគ្រូមត្តេយ្យសិក្សា
• ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច 1ឆ្នាំ
• ត្រូវមានរូបសម្បត្តិសមរម្យ និងមានអត្តចរិកស្លូតបូត ហ្មត់ចត់
និងរួសរាយរាក់ទាក់
• ត្រូវចេះអត់ធ្មត់ និងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ
• ជាអ្នកចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ក្មេងៗ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096 / 076 909 8909 & 096 / 076 8089 808

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.