ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ទីក្រុង​ចំនួន ១០ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ថា​មាន​ការ​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភព​លោក​។

10 ទីក្រុង Los Ageles សហរដ្ឋអាមេរិក អត្រា​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ 41%

ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក
Los Ageles

9 ទីក្រុង Chengdu ប្រទេស ចិន អត្រា​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ 41%

ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក
Chengdu

ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក

8 ទីក្រុង Racife ប្រទេស​ ប្រេស៊ីល អត្រា​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ 43%

ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក
Racife

ទីក្រុង Salvador ប្រទេស​ ប្រេស៊ីល អត្រា​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ 43%

ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក
Salvador

6 ទីក្រុង Bucharest ប្រទេស​ រ៉ូម៉ានី អត្រា​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ 43%

ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក
Bucharest

5 ទីក្រុង Moscow ប្រទេស​ រុស្ស៊ី អត្រា​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ 44%

ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក
Moscow

4 ទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេស​ ប្រេស៊ីល អត្រា​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ 47%

ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក
Rio de Janeiro

3 ទីក្រុង Istanbul ប្រទេស​ តួកគី អត្រា​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ 50%

ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក
Istanbul

2 ទីក្រុង បាងកក ប្រទេស​ ថៃ អត្រា​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ 57%

ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក
បាងកក

1 ទីក្រុង Mexico ប្រទេស​ Mexico អត្រា​កក​ស្ទះចរាចរណ៍ 59%

ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក
Mexico

ប្រភព ៖ 
ប្រែសម្រួល ៖ ជលស័យ

  • ទីក្រុង​ទាំង​ ១០ ដែល​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ទីក្រុង​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/04  Category:កំសាន្ត
Tags: