សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា

សង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជួបជុំសប្បាយរីករាយជាមួយក្រុមគ្រួសារសាច់សារលោហិតនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកន្លងមកនេះ។ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអោយបានគ្រប់ៗគ្នា ជាពិសេសក្មួយៗដែលមានអាយុគ្រប់អាចបោះឆ្នោតបាន។ នេះគឺជាការប្រើប្រាស់តួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ។

សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
Loading...

សម្តេចតេជោ បានលះបង់អាយុជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយពលរដ្ឋតាំង ពីប្រទេសបានធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លើងសង្រ្គាម ហើយបានរំដោះជីវិតពលរដ្ឋរាប់លាននាក់អោយមានសិទ្ធិសេរីភាព និងបានកសាងកម្ពុជាដែលត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើររលាយទាំងស្រុងអោយក្លាយមកជាកម្ពុជាស្រស់ស្អាត និងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចសព្វថ្ងៃ។

សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា

ច្បាស់ណាស់ គាំទ្រសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺបន្តការពារ និងគាំទ្រសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអោយកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងទៅមុខទៀត។សូមជូនពរជនរួមជាតិជួបតែសំណាងល្អ និងមានសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ៕

សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
សម្តេចតេជោ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា

ដកស្រង់ពី៖ chnchannel