មេជាងភ្លើង និង ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡាន

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

3

Industry

Vehicle Repair & Maintenance

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Male

Language

Khmer--
Good   

Age

20 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-27-2016

Closing Date

Oct-27-2016
  - ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និង តស៊ូក្នុងការងារ
- មានទំនូលខុសត្រូវ និង អធ្យាស្រ័យ ល្អ
- អំណត់អត់ធន់ ក្នុងការងារ និង អាចធ្វើការងារជាក្រុមបាន
- ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ់ាងតិច ១ ឆ្នាំឡើងទៅ
 

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Admin

Phone

076 / 096 227 57 75 & 093 / 011 986 969

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.