ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​នៅ​តែ​បន្ត​ហ្វឹកហាត់​យ៉ាង​សកម្មភាព​ទាំង​មុន​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​ និង​ក្រោយ​ពេល​​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​ដើម្បី​ត្រៀម​ប្រកួត​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​នឹង​ក្រុម​ហុងកុង​​នា​ថ្ងៃ​ទី​៦​ ខែ​តុលា​ និង​ប៉ះ​ស្រី​លង្ការ​នា​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែ​តុលា​ មុន​​ពេល​ប្រកួត​វគ្គ​ជម្រុះ​ AFF Suzuki Cup 2016 ដែល​កម្ពុជា​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​​នា​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ៕

 

ខាង​ក្រោម​ជា​សកម្មភាព​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​កាល​ពី​ល្ងាច​មិញ។

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ទិដ្ឋភាព​ក្រុម​កម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់ល្ងាច​មិញ​​ ​ត្រៀម​​ប៉ះ​​ហុងកុង​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ជាន ចាន់រ៉ា