បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

អ្នក​ជំនាញ​ថត​រូប​ជនជាតិ​ថៃ​ម្នាក់​ឈ្មោះ ekkachai បាន​ថតរូប​​​ Pre-Wedding ប្លែកៗ​ជា​ច្រើន​សន្លឹក ដោយ​​បានថត​វត្ថុ​តូចៗ​ និង​​រូបរបស់​គូ​ស្នេហ៍​​ រួច​យក​មក​កាត់​ផ្គុំ​ចូល​គ្នា បង្កើត​ជា​ផ្ទាំង​រូបភាព​​ប្លែក​ មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ​ខ្លាំង​នឹង​កំពុង​ល្បី​នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ថែម​ទៀត​ផង។

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

តោះ! ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា​រូប Pre-Wedding នេះហួស​ចិត្ត​មែន​អត់?

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

បច្ចេកទេស​ថត​រូប Pre-Wedding ប្លែកៗ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង

 

ចុច​អាន៖  ក្រុមហ៊ុន​ចិន​នឹង​ដេញ​បុគ្គលិកពី​ការងារ​ បើ​ហ៊ាន​ទិញ iPhone 7

 

អត្ថបទ៖ រក្សា