រូប​ថត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ត្រូវ​​សំលឹង​យូរ ឬ មើល​ច្រើន​ដង​ដើម្បី​យល់​

ទាំងនេះគឺជាបណ្ដុំរូបថតប្លែក ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវតែសម្លឹងមើលច្រើនដង ឬ យូរ ព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកយល់ច្រលំ ឬ មិនយល់ពីអត្ថន័យនៃរូបទាំងនោះ។

រូប​ថត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ត្រូវ​​សំលឹង​យូរ ឬ មើល​ច្រើន​ដង​ដើម្បី​យល់​
កុំច្រលំថាសុទ្ធតែបីកូនទាំងអស់ណា

 

រូប​ថត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ត្រូវ​​សំលឹង​យូរ ឬ មើល​ច្រើន​ដង​ដើម្បី​យល់​
គាត់ប្រាប់ថា តាមរយៈរូបនេះគាត់អាចដឹងថាពេលកូនគាត់ចាស់ទៅក្លាយជាបែបណា
រូប​ថត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ត្រូវ​​សំលឹង​យូរ ឬ មើល​ច្រើន​ដង​ដើម្បី​យល់​
មានរឿងអ្វីកើតឡើងរវាងបុរសឈរខាងក្រោយ និងនារីខាងមុខនេះ
រូប​ថត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ត្រូវ​​សំលឹង​យូរ ឬ មើល​ច្រើន​ដង​ដើម្បី​យល់​
យើស ! បំផ្លាញហើយពួន
រូប​ថត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ត្រូវ​​សំលឹង​យូរ ឬ មើល​ច្រើន​ដង​ដើម្បី​យល់​
យីតុបតែងភ្លើងអីក៏ដូចខោលីអូម្លេ៉ះ
រូប​ថត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ត្រូវ​​សំលឹង​យូរ ឬ មើល​ច្រើន​ដង​ដើម្បី​យល់​
តិចស្មានថា គាត់ពោះធំចុះ
រូប​ថត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ត្រូវ​​សំលឹង​យូរ ឬ មើល​ច្រើន​ដង​ដើម្បី​យល់​
ជើងទេបាទ

រូប​ថត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ត្រូវ​​សំលឹង​យូរ ឬ មើល​ច្រើន​ដង​ដើម្បី​យល់​

  • រូប​ថត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ត្រូវ​​សំលឹង​យូរ ឬ មើល​ច្រើន​ដង​ដើម្បី​យល់​已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/04  Category:កីឡា
Tags: