ហេតុផល ៨​យ៉ាង បង្ហាញ​ថា​ជីវិត​​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ ប្រសើរ​ជាង វ័យ​២០​ឆ្នាំ

ជីវិត មិន​ទាន់​បញ្ចប់​ឡើយ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​មាន​វ័យ​លើស​ពី ២០​ឆ្នាំ ហើយ​អ្នក​ប្រហែល​ជា​អាច​នឹង​ជួប​រឿង​ល្អៗ និង​មាន​ជីវិត​ប្រសើរ​ជាង​ទៀត​ផង នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ឈាន​ចូល​វ័យ ៣០​ឆ្នាំ។

 

គេហទំព័រ​បរទេស Lifehack បាន​ចងក្រង​បណ្តុំ​រូបភាព និង​ហេតុផល ចំនួន​៨​យ៉ាង បង្ហាញ​ថា​អ្នក​មាន​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ អាច​មាន​ជីវិត​ប្រសើរ​ជាង អ្នក​មាន​វ័យ​២០​ឆ្នាំ។

 

ចង់​ដឹង​ថា​មាន​អ្វី​ខ្លះ ទៅ​តាម​ដាន​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

១)

- អ្នក​មាន​វ័យ​២០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​មាន​មិត្តភក្ដិ​ច្រើន

- អ្នក​មាន​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​ដឹង​ថា​នរណា​ជា​មិត្តភក្ដិ​ពិត​ប្រាកដ​របស់​អ្នក

 

ហេតុផល ៨​យ៉ាង បង្ហាញ​ថា​ជីវិត​​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ ប្រសើរ​ជាង វ័យ​២០​ឆ្នាំ

 

២)

- អ្នក​មាន​វ័យ​២០​ឆ្នាំ៖ ចិត្ត​មិន​ដាច់

- អ្នក​មាន​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​បាន​រៀន​ពី​ការ​កាត់​ចិត្ត

 

ហេតុផល ៨​យ៉ាង បង្ហាញ​ថា​ជីវិត​​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ ប្រសើរ​ជាង វ័យ​២០​ឆ្នាំ

 

៣)

- អ្នក​មាន​វ័យ​២០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​កំពុង​តែ​ស្វែង​រក​ស្ទីល​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​ខុសៗគ្នា

- អ្នក​មាន​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​មាន​ស្ទីល​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​ផ្ទាល់ខ្លួន

 

ហេតុផល ៨​យ៉ាង បង្ហាញ​ថា​ជីវិត​​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ ប្រសើរ​ជាង វ័យ​២០​ឆ្នាំ

 

៤)

- អ្នក​មាន​វ័យ​២០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​មិន​សូវ​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​លើ​ខ្លួនឯង

- អ្នក​មាន​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​ដឹង​ថា​ខ្លួនឯង​ជា​នរណា ហើយ​ដឹង​ថា​ខ្លួនឯង​ចង់​បាន​អ្វី​ច្បាស់

 

ហេតុផល ៨​យ៉ាង បង្ហាញ​ថា​ជីវិត​​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ ប្រសើរ​ជាង វ័យ​២០​ឆ្នាំ

 

៥)

- អ្នក​មាន​វ័យ​២០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​ព្យាយាម និង​ពុះពារ​ដើម្បី​ទទួល​ស្គាល់​ខ្លួនឯង

- អ្នក​មាន​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​ស្រលាញ់ និង​ទទួល​ស្គាល់​កំហុស​ខ្លួនឯង

 

ហេតុផល ៨​យ៉ាង បង្ហាញ​ថា​ជីវិត​​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ ប្រសើរ​ជាង វ័យ​២០​ឆ្នាំ

 

៦)

- អ្នក​មាន​វ័យ​២០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​ពិបាក​បែង​ចែក​មនុស្ស​ល្អ និង​អាក្រក់

- អ្នក​មាន​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ជួប​មនុស្ស​អាក្រក់​ពី​មុន​មក ហើយ​ដឹង​ច្បាស់​ពី​វិធី​គេចវេស​ពី​មនុស្ស​ប្រភេទ​នេះ

 

ហេតុផល ៨​យ៉ាង បង្ហាញ​ថា​ជីវិត​​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ ប្រសើរ​ជាង វ័យ​២០​ឆ្នាំ

 

៧)

- អ្នក​មាន​វ័យ​២០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​រៀន​មេរៀន​ជីវិត​តាម​វិធីសាស្ត្រ​ដ៏​យ៉ាប់​យឺន

- អ្នក​មាន​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​នៅ​តែ​បន្ត​រៀន​មេរៀន​ជីវិត ប៉ុន្តែ​អ្នក​ដឹង​ថា​ត្រូវ​កំណត់​ព្រំដែន​បែប​ណា

 

ហេតុផល ៨​យ៉ាង បង្ហាញ​ថា​ជីវិត​​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ ប្រសើរ​ជាង វ័យ​២០​ឆ្នាំ

 

៨)

- អ្នក​មាន​វ័យ​២០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​គិត​ថា​ខ្លួនឯង​មាន​ពេល​វេលា​ច្រើន និង​សុខភាព​ល្អ

- អ្នក​មាន​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ៖ អ្នក​ចេះប្រើ​ពេល​វេលា​ឲ្យ​កាន់តែមាន​ប្រយោជន៍ ហើយ​មើល​ថែ​ខ្លួនឯង​ឲ្យ​បាន​ល្អ

 

ហេតុផល ៨​យ៉ាង បង្ហាញ​ថា​ជីវិត​​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ ប្រសើរ​ជាង វ័យ​២០​ឆ្នាំ

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង

ប្រភព ៖ lifehack