កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​

កាបូបម៉ូតថ្មីម៉ាក Balenciaga ដែលទើបនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញម៉ូតមួយបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានរិះគន់ថារូបរាងដូចកាបូបសម្រាប់ដាក់កម្រាលពូក ភួយ អីញ្ចឹង ក្រោយរូបថតដែលបង្ហាញពីរូបរាងរបស់កាបូបទាំងនោះត្រូវបានគេបង្ហោះ និងចែករំលែកតៗគ្នា។

មើលទៅមើលថាតើកាបូប Brand Brand ថ្មីនេះដូចកាបូបដាក់ភួយមែនដែរឬអត់ ?

កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​ កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​ កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​ កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​ កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​ កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​ កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​ កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​ កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​

គួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថា កាលពីប៉ុន្មានខែមុន កាបូបម៉ូតថ្មីមួយរបស់ Balenciaga ធ្លាប់ត្រូវគេរិះគន់ម្ដងរួចមកហើយ ពីព្រោះតែកាបូបនោះ៕

កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​

 

  • កាបូប​ម៉ូត​ថ្មី ត្រូវ​គេ​រិះគន់​ថា​ដូច​កាបូប​សម្រាប់​ដាក់​កម្រាល​ពូក និង​​ភួយ​已关闭评论
  • 11 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/04  Category:ចំនេះដឹង
Tags: