កម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Law

6 Videos


មង្គលការរបស់តារាសម្តែងហុងកុងល្បីឈ្មោះពីរដួងគឺ លោក Him Law និង នាង Tavia Yeung បានដំណើរការយ៉ាងល្អ កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ។

នៅថ្ងៃមង្គលការ អ្នកទាំងពីរបាននិយាយរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ជាច្រើនដែលមានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ដែលចាក់ដោតដល់បេះដូងអ្នកស្តាប់ឥតឧបមា ។ អ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេដឹងថា បានទាក់ទងគ្នាជាង ៦ ឆ្នាំមកហើយ និង បានជួបរឿងរ៉ាវជីវិតជាច្រើន ទម្រាំអាចមកដល់ថ្ងៃនេះ ។ ថ្វីត្បិតតែអ្នកទាំងពីរ បានរៀបការម្តងរួចមកហើយនៅប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីដើមឆ្នាំ ២០១៦ នេះ តែពួកគេបានបញ្ជាក់ថា មង្គលការរៀបចំនៅខាងក្រៅស្រុកមិនស្រណុកសុខស្រួលដូចក្នុងស្រុកទេ ។ អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះ ពួកគេបានប្រាប់ថា នឹងមិនប្រើវិធីការពារនោះទេ ព្រោះពួកគេចង់បានកូនឆាប់ៗនេះ ។ មង្គលការអ្នកទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅសណ្ឋាគារ Ritz-Carlton ក្នុងទីក្រុងហុងកុង ។

ខាងក្រោមនេះជាទិដ្ឋភាពខ្លះៗ ក្នុងមង្គលការរបស់តារាសម្តែងល្បីឈ្មោះទាំងពីរ ៖ ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប )

កម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Lawកម្រងរូបថតស្រស់ស្អាតក្នុងមង្គលការតារាល្បី Tavia Yeung និង Him Law