តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក

តារាសម្តែង កញ្ញា តូតា និងតារាចម្រៀងកញ្ញា គង់ ចាន់រដ្ឋា បានបង្ហាញឈុតបីគីនី ក្នុងថ្ងៃតែមួយដូចគ្នា នៅឯមាត់អាងហែលទឹកក្នុងស្នាមញញឹម ជាមួយនឹងឈុតពណ៍ខ្មៅដូចគ្នា ថែមទៀត ។

តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក
Loading...

តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក

តារា ចម្រៀង និងតារាសម្តែង ពីររូបខាងលើនេះ ធ្វើឲ្យមហាជន មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងឈុតហែលទឹក ពណ៍ខ្មៅដ៏លិចធ្លោ និងមានភាពទាក់ទាញ បិទស្សនិកជន យ៉ាងខ្លាំង ។

តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក
តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក

តារា អាយុស្របាលគ្នា កញ្ញា តូតា និង កញ្ញា គង់ ចាន់រដ្ឋា បានស្លៀកឈុត បីគីនី នៅមាត់អាងហែលទឹក បន្ទាប់ពីរដូវបុណ្យភ្ជំបានកន្លងផុតទៅ ជាមួយរាងកាយដ៏សិចស៊ីរបស់អ្នកទាំងពិរ។

តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក
តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក

គួរបញ្ជាក់ថា ការបង្ហាញនូវឈុតបីគីនីរបស់ កញ្ញា តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា អ្នកទាំងពីរមិនមែន ថតជាមួយគ្នា នោះទេ តែគ្រាន់ជាភាពចៃដន្យនៅពេលអ្នកទាំងពីរបង្ហាញរូបភាពក្នុងបណ្តាសង្គមហ្វេសបុកតែប៉ុណ្ណោះ ៕

តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក
តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក
តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក
តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក
តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក
តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក
តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក
តូតា និង គង់ ចាន់រដ្ឋា ប្រជែងឈុតបីគីនីគ្នា នៅអាងហែលទឹក

ប្រភព៖ chnchannel