លទ្ធ​ផល​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​របស់​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ​បរទេស​អាស៊ាន និង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពាក់​ព័ន្ធ

លទ្ធ​ផល​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​របស់​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ​បរទេស​អាស៊ាន និង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពាក់​ព័ន្ធ

  • លទ្ធ​ផល​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​របស់​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ​បរទេស​អាស៊ាន និង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពាក់​ព័ន្ធ已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/04  Category:ក្នុងស្រុក