អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​​ដែល ខេមបូមេក លើក​យក​មក​និយាយ​ពេល​នេះ​គឺ​ជា​ និង​អ្នក​ដែល​បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​ច្រើន​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ពិភព​លោក។

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បាន​ឃើញ​រូបភាព​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ពី​ក្មេង​ លោក​អ្នក​ប្រហែល​ជា​នឹង​លាន់​មាត់​ថា​ “ពិត​ជា​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ​” ជាក់​ជា​មិន​ខាន ពី​ក្មេង​ដែល​មើល​ទៅ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​ តែ​ពេល​ធំ​ឡើង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​មនុស្ស​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​នាក់​ស្លាប់​ទៅ​វិញ។

8Adolf Hitler

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

7Osama bin Laden

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

6Saddam Hussein

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

5Joseph Stalin

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

4Bashar al-Assad

​​​អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

3Emperor Shōwa (Hirohito)

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

2Heinrich Himmler

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

1Charles Manson ឃាតករ​​ជន​ជាតិ​អាមេរិក​ដែល​សម្លាប់​មនុស្ស​សាហាវ​បំផុត

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

 ប្រភព ៖ 

  • អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/04  Category:ចំនេះដឹង
Tags: