ប្លែក​អារម្មណ៍ជា​មួយ Adda និង P-Sand ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​

Adda និង P-Sand បាន​សហការ​គ្នា​យ៉ាង​ពិសេស​ដោយ​យក​​បទ “ទីនេះ​កំពុង​មាន​មនុស្ស​ខូច​ចិត្ត” យក​ទៅ​លាយ​បញ្ចូល​ (Mash Up) ជាមួយ​បទ​ “ទឹក​ភ្នែក​ចុង​ក្រោយ”។ ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ​ដើម្បី​​​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​កាន់​តែ​ប្លែក​អារម្មណ៍​ជាមួយ​ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី​របស់​ពួក​គេ៕

 

ប្លែក​អារម្មណ៍ជា​មួយ Adda និង P-Sand ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​
 
ការ​សម្ដែង​របស់​អ្នក​ទាំង​២​គឺ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​បើក​សម្ពោធ​គម្រោង I Am Original ដែល​ជា​កម្មវិធី​មួយ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​លើក​កម្ពស់​បទ​ចម្រៀង​តែង​និពន្ធ​ថ្មី៕

 

ទស្សនា​ការ​សហការ​ពិសេស​រវាង ADDA និង P-Sand ៖
 

 
អត្ថបទ៖ SAMEDY