លោក​កឹ​ម សុខា​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែតុលា

លោក​កឹ​ម សុខា​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែតុលាភ្នំពេញ​: សកម្មជន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ធ្វើ​ញ្ញត្តិ​សម្តែង​ការ​គាំទ្រ​លោក​កឹ​ម សុខា ប្រធាន​ស្តីទី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ។

នៅ​ក្នុង​ញ្ញត្តិ​បាន​លើក​ឡើង​ថា ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​លោក​កឹ​ម សុខា បែប​នេះ គឺ​បង្ហាញ​ពី​ការ​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​ជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​នយោបាយ​ក្នុង​របប​ប្រជាធិបតេយ្យ​។