ផ្នែកលក់ ( Indoor )

Company

BCS COMPUTER

  

type

Others

Industry

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

employees

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Sales

Hiring

Industry

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English--
Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-05-2016

Closing Date

Nov-03-2016
 
  ត្រូវមានចំនេះដឹងផ្នែក ពត៌មានវិទ្យា អាចទំនាក់ទំនង ជាភាសាខ្មែរ នឹង អង់គ្លេស​ រួសរាយ រាក់ទាក់ ស្រឡាញ់ អត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ ចំពោះការងារ​និងមានបទពិសោធន៏ លើការលក់ដូរទំនិញ ទូរទៅ ។

មានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមក ​​Email: [email protected] or
Address: #370, st128 Kampucheakrom, S/K Mitpheap, Khan 7Kakara, Phnom Penh
Tel: 023 882 403, 023 996860, 012 942 534 , 093 229 889

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Ms. AM VEASNA

Phone

093 22 98 89 / 012 94 25 34

Email

[email protected]

Website

http://www.bcscomputer.net

Address

# 370, Street,128 Kampucheakrom, S/K Mitapheap, khan 7makara. PP Cambodia