“ងប់​ងល់” OST “ស្នេហ៍​ស្វ័យ​គុណ​៤” ចេញ​ MV ផ្លូវការ​ហើយ​

បទ “ងប់​ងល់” ជា​ចម្រៀង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​គម្រោង Songkites Season of Love ហើយ​បទ​ចម្រៀង​មួយ​នេះ​ក៏​ជា​ចម្រៀង​នៅ​ក្នុង​សាច់រឿង​ ឬ Original Sound Track (OST) ផ្លូវការ​របស់​រឿង “ស្នេហ៍​ស្វ័យ​គុណ​៤” ផង​ដែរ។

 

“ងប់​ងល់” OST “ស្នេហ៍​ស្វ័យ​គុណ​៤” ចេញ​ MV ផ្លូវការ​ហើយ​

 

បទ “ងប់​ងល់” ជា​ស្នាដៃ​និពន្ធ​​​ទំនុក​ច្រៀង​និង​បកស្រាយ​ដោយ​ អ៊ួន បឋម។

 

ទៅ​ទស្សនា​វីដេអូ​ចម្រៀង​ “ងប់​ងល់” ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY