លោក កែវ រ៉ា​មី ផ្តាំ​តំណាង OHCHR ឲ្យ​ប្រា​ប់ UN «​កុំ​តាម​អាមេរិក​» និពន្ធដោយ : រឿន ភារុន       October-05-2016, 9:42 am         288

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក កែវ រ៉ា​មី ផ្តាំ​តំណាង OHCHR ឲ្យ​ប្រា​ប់ UN «​កុំ​តាម​អាមេរិក​»