ងួន​ ចាន់ដេវីត ទទួលបានកាដូ Iphone 7 Plus ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត

ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តារាចម្រៀង លោក ងួន ចាន់ដេវីត ទទួលបានកាដូ iphone 7 plus ធ្វើឲ្យ ដេវីត មានការភ្ញាក់ផ្អើល និងសប្បាយរីករាយជាខ្លាំង ក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយនេះ ។

ងួន​ ចាន់ដេវីត ទទួលបានកាដូ Iphone 7 Plus ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតងួន​ ចាន់ដេវីត ទទួលបានកាដូ Iphone 7 Plus ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត
Loading...

ការដូ iphone 7 plus មួយនេះ ងួន ចាន់ដេវីត មិនបានបង្ហើបឈ្មោះអ្នកជូនឡើយ តែលោកក៏បានបង្ហាញនូវទឹកចិត្ត រីករាយ និងអរគុណចំពោះម្ចាស់ការដូជាខ្លាំង ដែលបានជូននូវការដូដ៏អស្ចារ្យ មួយនេះ។

ងួន​ ចាន់ដេវីត ទទួលបានកាដូ Iphone 7 Plus ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត

នៅពេល ងួន ចាន់ដេវីត ទទួលបានការដូភ្លាមមួយនេះភ្លាមលោកបានបង្ហាញនៅក្នុងបណ្តាសង្គមហ្វេសបុករបស់លោកថា “Best birthday gift ever ចំជា no smoke មែន” រួមទាំងបង្ហាញនូវរូបភាព iphone 7 plus មួយជាមួយថែមទៀត៕

ងួន​ ចាន់ដេវីត ទទួលបានកាដូ Iphone 7 Plus ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត
ងួន​ ចាន់ដេវីត ទទួលបានកាដូ Iphone 7 Plus ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត
ងួន​ ចាន់ដេវីត ទទួលបានកាដូ Iphone 7 Plus ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត
ងួន​ ចាន់ដេវីត ទទួលបានកាដូ Iphone 7 Plus ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតងួន​ ចាន់ដេវីត ទទួលបានកាដូ Iphone 7 Plus ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត

ប្រភព៖ chnchannel