ឆ្នេរ​ឧទ្យាន​រាម​ស្ងប់ស្ងាត់ តែ​ពោរពេញ​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ

ឆ្នេរ​នៅ​ឧទ្យាន​រាម​មិន​សូវ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​ដូច​បណ្តា​ឆ្នេរ​ដទៃ​ទៀត ភាគ​ច្រើន​ភ្ញៀវ​ដែល​មក​កម្សាន្ត​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ច្រើន​តែ​ជិះ​ហួស​មក​ហួស។ ប៉ុន្តែ​ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​នៃ​ឆ្នេរ​មួយ​នេះ ជា​ចំណុច​ទាក់ទាញ​ដែល​អន្ទង​ចិត្ត​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​មួយ​ចំនួន ជ្រើសរើស​ជា​កន្លែង​សម្រាក​លំហែ​កាយ​ជាមួយ​គ្រួសារ និង​គូស្នេហ៍។

 

ឆ្នេរ​ឧទ្យាន​រាម​ស្ងប់ស្ងាត់ តែ​ពោរពេញ​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ

 

​ឆ្នេរ​សំខាន់ៗ​នៅ​ទីនោះ​រួមមាន​ឆ្នេរ​ចម្ការ​ដូង​ ឆ្នេរ​បរិស្ថាន ​ឆ្នេរ​ថ្មដុះ ​និង​ឆ្នេរ​ព្រែក​ចាក​ ជាដើម។

 

ឆ្នេរ​ឧទ្យាន​រាម​ស្ងប់ស្ងាត់ តែ​ពោរពេញ​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ

 

ឆ្នេរ​ឧទ្យាន​រាម​ស្ងប់ស្ងាត់ តែ​ពោរពេញ​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ

 

ឆ្នេរ​ឧទ្យាន​រាម​ស្ងប់ស្ងាត់ តែ​ពោរពេញ​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ

 

ឆ្នេរ​ឧទ្យាន​រាម​ស្ងប់ស្ងាត់ តែ​ពោរពេញ​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ

 

ឆ្នេរ​ឧទ្យាន​រាម​ស្ងប់ស្ងាត់ តែ​ពោរពេញ​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ

 

ឆ្នេរ​ឧទ្យាន​រាម​ស្ងប់ស្ងាត់ តែ​ពោរពេញ​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ

 

ឆ្នេរ​ឧទ្យាន​រាម​ស្ងប់ស្ងាត់ តែ​ពោរពេញ​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ

 

ឆ្នេរ​ឧទ្យាន​រាម​ស្ងប់ស្ងាត់ តែ​ពោរពេញ​ដោយ​ភាព​ទាក់ទាញ

 


អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា