តើថេប្លេតដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់ Huawei, MediaPad M3 នឹងចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកឬអត់?

តើថេប្លេតដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់ Huawei, MediaPad M3 នឹងចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកឬអត់?

នៅពេលក្រុមហ៊ុន Huawei បានដាក់បង្ហាញនូវថេប្លេតដ៏ថ្មីស្រឡាង MediaPad M3 កាលពីដើមខែមុនរួចមក គឺនៅមិនទាន់ដឹងថាថេប្លេត M3 ដ៏ថ្មីស្រឡាងនេះ នឹងមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក ឬអត់នោះទេ ហើយនៅពេលនេះមានដំណឹងល្អមួយ ដោយក្រុមហ៊ុន Huawei បានបញ្ជាក់មកថា

ថេប្លេតដ៏ថ្មីស្រឡាងនេះ នឹងមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក ការបញ្ជាក់នេះ

ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើបណ្តាញសង្គម Twitter ។ ចំពោះកាលបរិច្ឆេទចេញជាផ្លូវការ

នឹងតម្លៃរបស់វា គឺនៅពុំទាន់ដឹងនៅឡើយទេ តែបើសិនជាមានលេចលឺនូវព៌តមានអ្វី

យើងនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយ ។

តើថេប្លេតដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់ Huawei, MediaPad M3 នឹងចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកឬអត់?

តើថេប្លេតដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់ Huawei, MediaPad M3 នឹងចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកឬអត់?

តើថេប្លេតដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់ Huawei, MediaPad M3 នឹងចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកឬអត់?

តើថេប្លេតដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់ Huawei, MediaPad M3 នឹងចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកឬអត់?

តើថេប្លេតដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់ Huawei, MediaPad M3 នឹងចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកឬអត់?

---------------------------------------

ដោយ: តុំ ផល្លាភិរម្យ

->-

>បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
តើថេប្លេតដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់ Huawei, MediaPad M3 នឹងចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកឬអត់?

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ

តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com
តើថេប្លេតដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់ Huawei, MediaPad M3 នឹងចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកឬអត់?

ចុះថ្ងៃទី05 ខែតុលា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:10 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ