តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

ប្រឡូក​សិល្បៈ​ប្រមាណ​២​ទសវត្ស​ តារា​សម្ដែង​ជួរ​មុខ​ថៃ Aum Patcharapa បាន​សម្ដែង​រឿង​ភាគ​ជា​ច្រើន ដែល​រឿង​ភាគ​មួយ​ចំនួន​នៅ​តែ​ដិត​ជាប់​ក្នុង​អារម្មណ៍​របស់​ទស្សនិកជន​នៅ​ឡើយ។ មូលហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​នាំ​ឲ្យ​ផលិតករ​បច្ចុប្បន្ន​បាន​គាស់​កកាយ​រឿង​ភាគ​កំពូល​ៗ​របស់​តារា​វ័យ៣៧ឆ្នាំ​រូប​នេះ មក​ផលិត​ឡើង​វិញ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ម្ដង​ទៀត។ ឥលូវ​នេះ ​ងាក​មក​ចាប់​អារម្មណ៍​តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​៦​រូប​ ដែល​បាន​ស្នង​តំណែង​តួ​អង្គ Aum ក្នុង​រឿង​ភាគ​ថត​ថ្មី​ទាំង​នេះ​វិញ ថា​តើ​អ្នក​ណា​ដែល​សម្ដែង​តួ​អង្គ​ទាំង​ស្លូត​ទាំង​កាច​​របស់ Aumបាន​សក្ដិសម​ជាង​គេ?

១. Preaw Tussaneeya ស្នង​តំណែង​ Aum ក្នុង​រឿង “គំនុំ​ព្យាបាទ”

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

២. Ice Amena ស្នង​តំណែង​ Aum ក្នុង​រឿង”ផ្កា​កំភ្លឹង​ស៊ីជម្ពូ”

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

៣. Kwan Usamanee ស្នង​តំណែង​ Aum ក្នុង​រឿង “ពេជ្រ​កាត់​ពេជ្រ”

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

៤. Peak Pattarasayaស្នង​តំណែង​ Aum ក្នុង​រឿង “ច្រវាក់​ស្នេហា”

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

៥. Cris Horwang ស្នង​តំណែង​ Aum ក្នុង​រឿង “ប្រពន្ធ​ដើម”

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

៦. Teaw Nataporn ស្នង​តំណែង​ Aum ក្នុង​រឿង “Rak Nakara”

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

តារា​ស្រី​ជំនាន់​ថ្មី​រូប​ណា ស្នង​តំណែង Aum Patcharapa បាន​ល្អ​ជាង​គេ?

 

 

ចុចអាន៖Min Peechaya បើក​ជំនួញ​បុរី បន្ថែម​ពី​លើ​ជំនួញ​វាល់​លាន​ជា​ច្រើន​ទៀត

ចុចអាន៖ទៅ​មើល​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី Aum Patcharapa ទើប​សង់​រួច​រាល់ អស់​ថ្លៃ​១០០លាន​បាត

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ mthai