រតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជន

6 Videos


មិនត្រឹមតែមានរូបរាងសង្ហាប៉ុណ្ណោះទេ តារាសម្តែងរូបស្រស់ជាបុរសសង្ហាពីររូបគឺលោក រតនៈ ពិសិដ្ឋ និង លោក អេឡិច ហ្សូរ៉ា នៅមានសាច់ដុំរឹងមាំគួរឱ្យក្នាញ់ថែមទៀត ហើយពេលថ្មីៗនេះបុរសសង្ហាទាំងពីរនាក់នេះបានបញ្ចេញរូបរាងបង្អួតសាច់ដុំ Six Packs លើទំព័រហ្វេសប៊ុកធ្វើឱ្យមហាជនទាក់ភ្នែក និង ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ។

រតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជន

ជាការពិត បុរសម្នាក់ៗតែងតែប្រាថ្នាចង់បានរូបរាងខ្ពស់សង្ហា ជាពិសេសសម្បូរសាច់ដុំធំៗ ណែនៗ ដើម្បីបង្ហាញពីភាពរឹងមាំ ក៏ដូចជាភាពសង្ហារបស់មនុស្សប្រុស ។ ជាក់ស្តែងដូចជាតារាសម្តែងពីរដួងនេះមានលោក រតនៈ ពិសិដ្ឋ និង លោក អេឡិច ហ្សូរ៉ា មិនត្រឹមតែមានរូបរាងខ្ពស់សង្ហាគួរជាទីបេតីរបស់មនុស្សស្រីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែលោកថែមទាំងបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពរបស់ខ្លួនជាចម្បងទៀត ដោយពួកគេបានចំណាយពេលវេលាទំនេរពីការងារសិល្បៈ ទៅហាត់ប្រាណយ៉ាងទៀងទាត់ ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អ និង រាងកាយរឹងមាំ ។

រតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជន

ជាមួយការបង្ហាញរូបរាងសង្ហា រំលេចសាច់ដុំ Six Pack របស់តារាទាំងពីរដួងនេះ បានធ្វើឱ្យមហាជន ជាពិសេសបណ្តាអ្នកលេងសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ហើយម្នាក់ៗបាននិយាយពាក្យសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទៅលើការខិតខំថែរាង និង ការហាត់ប្រាណរបស់ពួកគេថែមទៀត ៕      សាកល

រតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជន

រតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជនរតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជនរតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជនរតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជនរតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជនរតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជនរតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជនរតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជនរតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជនរតនៈ ពិសិដ្ឋ និង អេឡិច ហ្សូរ៉ា បង្ហាញសាច់ដុំ Six Packs បង្អួតភ្នែកមហាជន