យល់​យ៉ាង​ណា​ដែរ​ចំពោះ​រូបរាង​របស់​ Toyota Corolla 2017 ?

ខណៈដែលCorolla ស៊េរី ២០១៥ កំពុងតែត្រូវប៉ាន់យុវវ័យនៅកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន Toyota ក៏បានប្រកាសពីរថយន្ត Corolla ស៊េរីថ្មី ២០១៧ ដែលនឹងធ្វើការបញ្ចេញលក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះ ជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិកាន់តែប្រសើរ និងរូបរាងកាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀត។

តោះទស្សនារូបរាងរបស់ Toyota Corolla 2017 ទាំងអស់គ្នា ៖

ប្រភព ៖