ក្មេង​ប្រុស​ ២ នាក់​​លក់​តុក្កតា​​យក្ស​ ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​រហូត​ដល់​ …

បងប្អូន ២ នាក់គឺ Allen និង Brandon Alexander បានដាក់លក់តុក្កតាខ្លាឃ្មុំដ៏ធំកំពស់ 2.5 ម៉ែត្ររបស់ពួកគេក្នុងតម្លៃ ៥០ដុល្លារ ដែលនេះជាភារកិច្ចដែលឪពុករបស់គេបានប្រគល់ឲ្យពួកគេក្នុងការរបស់ប្រាក់។ ប៉ុន្តែការដាក់លក់យ៉ាងយូរគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ ឬ បន្ថយល្បឿនរថយន្តដើម្បីមើលតុក្កតាដែលពួកគេបានដាក់លក់នោះទេ រហូតដល់អតិថិជនដ៏ពិសេស ២ នាក់លេចវត្តមាន នោះគឺអ្នកនាង Angelina Jolie និងកូនស្រី Shiloh ។

Angelina Jolie និងកូនស្រីបានឈប់រថយន្តដើម្បីទិញយកតុក្កតាដ៏ធំមួយនោះ រួចក៏ប្រគល់ប្រាក់ឲ្យក្មេងប្រុសទាំងនោះតាមតម្លៃរបស់តុក្កតា ដែលធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសទាំង ២ សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការរកប្រាក់ដោយខ្លួនឯងលើកដំបូងបំផុត។ ក្រោយមកអ្នកនាងក៏បានឈរជជែកលេងមួយសន្ទុះជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសទាំងនោះ រួចពួកគេក៏ជួយលើកតុក្កតានោះដាក់រថយន្តរបស់អ្នកនាងតែម្ដង មុនពេលចាក់ចេញ៕

ក្មេង​ប្រុស​ ២ នាក់​​លក់​តុក្កតា​​យក្ស​ ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​រហូត​ដល់​ …

ក្មេង​ប្រុស​ ២ នាក់​​លក់​តុក្កតា​​យក្ស​ ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​រហូត​ដល់​ …

ក្មេង​ប្រុស​ ២ នាក់​​លក់​តុក្កតា​​យក្ស​ ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​រហូត​ដល់​ …

ក្មេង​ប្រុស​ ២ នាក់​​លក់​តុក្កតា​​យក្ស​ ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​រហូត​ដល់​ …

ក្មេង​ប្រុស​ ២ នាក់​​លក់​តុក្កតា​​យក្ស​ ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​រហូត​ដល់​ …

  • ក្មេង​ប្រុស​ ២ នាក់​​លក់​តុក្កតា​​យក្ស​ ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​រហូត​ដល់​ …已关闭评论
  • 6 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/10/06  Category:កីឡា
Tags: