ហួសចិត្ត !!ចង់​ខ្លាំង កូន​សិស្សសាលា​១​គូ ធ្វើ​រឿង​ផ្តេសផ្តាស​ នៅ​ក្បែរ​របង​សាលា​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ កាលពីពេលថ្មីនេះ នៅក្នុងសង្គមហ្វេសប៊ូកបរទេស មានការបែកធ្លាយរូបថតត្រកត្រអាល នៃសិស្សសាលា ដោយសារតែការស្រលាញ់ និងបំពេញចំណង់របស់ខ្លួនកូនសិស្សសាលាមួយគូនេះ បានធ្វើរឿងគួរអោយខ្មាស់អៀនបំផុត។ ប្រសិន
បើឪពុកម្តាយឃើញ មិនដឹងជាពិបាកចិត្តយ៉ាងណានោះទេ ដែលមកពពាក់ពពូនគ្នានៅទីសាធារណៈ ហើយត្រូវបានបង្ហោះពេញសង្គមហ្វេសប៉ូក ។តើជា

ចុះប្រិយមិត្តសែនសុខ យល់បែបម៉េចដែរ ចំពោះសិស្សសាលា គាត់ធ្វើអំពើមិនគប្បីបែបនេះ ??
ហួសចិត្ត !!ចង់​ខ្លាំង កូន​សិស្សសាលា​១​គូ ធ្វើ​រឿង​ផ្តេសផ្តាស​ នៅ​ក្បែរ​របង​សាលា​ ហួសចិត្ត !!ចង់​ខ្លាំង កូន​សិស្សសាលា​១​គូ ធ្វើ​រឿង​ផ្តេសផ្តាស​ នៅ​ក្បែរ​របង​សាលា​ ហួសចិត្ត !!ចង់​ខ្លាំង កូន​សិស្សសាលា​១​គូ ធ្វើ​រឿង​ផ្តេសផ្តាស​ នៅ​ក្បែរ​របង​សាលា​