រថយន្ត​ឈ្នួល​បើក​គូទ​អ្នក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ ឬ​អ្នក​ដំណើរ​ពី​ចម្ងាយ​មួយ​ចំនួន អាច​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពេល​មក​កម្សាន្ត​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ នៅ​ពេល​ឃើញ​រថយន្ត​ដឹក​អ្នក​ដំណើរ​ជា​ច្រើន​បើក​គូទ​ចំហ ធ្វើ​ដំណើរ​ចល័ត​ចុះ​ឡើង​ជុំវិញ​ទីក្រុង​ព្រះសីហនុ។

 

ក្រុម​ការងារ “ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក” បាន​សាកសួរ​ពលរដ្ឋ​ ក៏​ដូចជា​អ្នក​ប្រកប​រត់​រថយន្ត​ឈ្នួល​ បាន​ប្រាប់​ថា ការ​ដែល​រថយន្ត​ឈ្នួល​ភាគ​ច្រើន​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​បើក​គូទ​ចំហ ដើម្បី​សម្គាល់​ជា​រថយន្ត​ឈ្នួល​ដឹក​អ្នក​ដំណើរ។ ពលរដ្ឋ​នៅ​ពេល​ឃើញ​រថយន្ត​ណា​បើក​ចំហ​គូទ នឹង​ដឹង​ភ្លាម​ជា​រថយន្ត​ឈ្នួល​ដឹក​អ្នក​ដំណើរ៕

 

 

រថយន្ត​ឈ្នួល​បើក​គូទ​អ្នក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

 

រថយន្ត​ឈ្នួល​បើក​គូទ​អ្នក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា