ទុកចិត្តកើតទេ? បើ Note 7 ដូរថ្មីហើយ នៅតែបន្តផ្ទុះឆេះលើយន្តហោះបែបនេះ

ទុកចិត្តកើតទេ? បើ Note 7 ដូរថ្មីហើយ នៅតែបន្តផ្ទុះឆេះលើយន្តហោះបែបនេះ

ញាក់សាច់ទៀតហើយ!!! ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Note 7 មួយគ្រឿងបានបន្តផ្ទុះឆេះ ដោយសារបញ្ហាថ្មទៀតហើយ នៅលើយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Southwest Airlines Flight ដែលកំពុងហោះចេញពីទីក្រុង Louisville
ទៅ Baltimore ។ ប្រភពពីកាសែត NBC បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា Note 7 មួយគ្រឿងនោះ
អតិថិជនម្នាក់ឈ្មោះ Brain Green គាត់ទើបតែបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ពីក្រុមហ៊ុន AT&T របស់សហរដ្ឋអាមេរិក អំឡុងពេលដែល SAMSUNG បានបើកព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្តូរទូរស័ព្ទថ្មីជូនអតិថិជនទាំងអស់
ដែលប្រើប្រាស់ Note 7 ។ យ៉ាងណាមុិញទាក់ទិននឹងការផ្ទុះឆេះនេះវិញ គឺពុំមានគ្រោះថ្នាក់រងគ្រោះដល់អ្នកដំណើរឯទៀតនៅលើយន្តហោះនោះឡើយ ហើយពេលនេះក្រុមហ៊ុន SAMSUNG
និងភ្នាក់ងារចំណាត់ការពិនិត្យម៉ាសុីនទូរស័ព្ទ FAA កំពុងធ្វើការសើុបអង្កេតបន្ថែមលើបញ្ហានេះ។

ប្រភព: Appleinsider, The Verge

ទុកចិត្តកើតទេ? បើ Note 7 ដូរថ្មីហើយ នៅតែបន្តផ្ទុះឆេះលើយន្តហោះបែបនេះ
ទុកចិត្តកើតទេ? បើ Note 7 ដូរថ្មីហើយ នៅតែបន្តផ្ទុះឆេះលើយន្តហោះបែបនេះ

ទុកចិត្តកើតទេ? បើ Note 7 ដូរថ្មីហើយ នៅតែបន្តផ្ទុះឆេះលើយន្តហោះបែបនេះ