ក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវឪពុកចុង វ៉ៃធ្វើបាប

ភ្នំពេញ៖ កាលពីពេលថ្មីនេះ ក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវឪពុកចុង វ៉ៃធ្វើបាប ដោយសារតែនាងមិនព្រមដេកជាមួយ អាថោកទាប ។ នេះជារូបភាពក្នុងហ្វេសបុក តែមិនទាន់ដឹងថា នៅទីកន្លែងណាទេ ៕

ក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវឪពុកចុង វ៉ៃធ្វើបាប