កាន់តែប្លែក លោកសង្ឃធ្វើខួបកំណើត‌‌‌‌ !!!

ថ្ងៃនេះពិភពអនឡាញបានផ្អើល Share រូបភាពក្រុមព្រះសង្ឃបានលើកនំខេក នំនៃថ្ងៃខួបកំណើត មិនដឹងថាជូនពរដល់បុគ្គលអង្គណាទេ ដែលគេឃើញមានលើកនំ និង ផ្លុំទៀន ធ្វើឱ្យអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេតចោទជាសំណួរថា តើព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធធ្វើខួបកំណើតដូចអឺរ៉ុបសមរម្យឬទេ ? ប្រសិនបួសជាសង្ឃហើយ ត្រូវតាំងព្រះកាយសង្រួម និង លះបង់កិលេស បើលះបង់កិលេសមិនបាន តើបួសធ្វើអ្វី មិនអាប់សាសនាព្រះពុទ្ធលើលោកទេឬ ?

កាន់តែប្លែក លោកសង្ឃធ្វើខួបកំណើត‌‌‌‌ !!!
Loading...

ក្នុងរូបនេះ ព្រះសង្ឃមួយក្រុមធ្វើឡើងនៅកុដិវត្តមួយក្នុងទីក្រុងបាងកក ក្រោយពីបង្ហោះរូបនេះភ្លាម ក៏ផ្អើលស៊ែរតៗគ្នា ដើម្បីចង់បង្ហាញ និង សួរពិភពអនឡាញថា តើខុសវិន័យសង្ឃឬអត់? នៅមានសំណួរជាច្រើនទៀត ដែលអ្នកលេងអុីនធឺរណេតសង្កេតឃើញ និង Comment សួរថា តើព្រះសង្ឃមួយក្រុមនេះរៀបចំខួបកំណើតនៅម៉ោងប៉ុន្មាន, បើពេលព្រឹកត្រូវដើរបិណ្ឌបាត្រ មុនថ្ងៃត្រង់ត្រូវឆាន់ ពេលរសៀលទំនេរ តែឆាន់នំខេក ក៏ខុសវិន័យសង្ឃ!!! យ៉ាងម៉េចទៅវិញចឹង ?!?

កាន់តែប្លែក លោកសង្ឃធ្វើខួបកំណើត‌‌‌‌ !!!
កាន់តែប្លែក លោកសង្ឃធ្វើខួបកំណើត‌‌‌‌ !!!

ប្រភព matenak

ដកស្រង់ពី៖ khempire