គយគន់​សម្រស់​ក្រុង​ព្រះសីហនុ កម្ពស់ ១៣២ ម៉ែត្រ​លើ​ភ្នំ​លើ

វត្ត​ជោត​ញ្ញាណ ឬ​វត្ត​លើ​ មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​លើ​ភ្នំ​មួយ​នៃ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ដែល​មាន​កម្ពស់​១៣២​ម៉ែត្រ។ ​វត្ត​ដ៏​ចំណាស់​មួយ​នេះ​ជា​ទី​សក្ការ​របស់​ពុទ្ធសាសនិក និង​ជា​កន្លែង​ដែល​ពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចូលចិត្ត​ទៅ​លម្ហែ​អារម្មណ៍​ស្រូប​ខ្យល់អាកាស​បរិសុទ្ធ ជាពិសេស​ក៏​ជា​ទីតាំង​ដ៏​ល្អ​ដែល​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ ដែល​ចង់​មើល​ទេសភាព​នៃ​ទីក្រុង​ព្រះសីហនុ​បាន​យ៉ាង​ច្បាស់​ល្អ៕

 

គយគន់​សម្រស់​ក្រុង​ព្រះសីហនុ កម្ពស់ ១៣២ ម៉ែត្រ​លើ​ភ្នំ​លើ

 

គយគន់​សម្រស់​ក្រុង​ព្រះសីហនុ កម្ពស់ ១៣២ ម៉ែត្រ​លើ​ភ្នំ​លើ

 

គយគន់​សម្រស់​ក្រុង​ព្រះសីហនុ កម្ពស់ ១៣២ ម៉ែត្រ​លើ​ភ្នំ​លើ

 

គយគន់​សម្រស់​ក្រុង​ព្រះសីហនុ កម្ពស់ ១៣២ ម៉ែត្រ​លើ​ភ្នំ​លើ

 

គយគន់​សម្រស់​ក្រុង​ព្រះសីហនុ កម្ពស់ ១៣២ ម៉ែត្រ​លើ​ភ្នំ​លើ

 

គយគន់​សម្រស់​ក្រុង​ព្រះសីហនុ កម្ពស់ ១៣២ ម៉ែត្រ​លើ​ភ្នំ​លើ

 

គយគន់​សម្រស់​ក្រុង​ព្រះសីហនុ កម្ពស់ ១៣២ ម៉ែត្រ​លើ​ភ្នំ​លើ