ភិន សុដាលីស សម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាព នៅមុននេះបន្តិច! (មានវីដេអូ)

6 Videos


មុននេះបន្តិចលោក អុិន សុភិន ឪពុកបង្កើតរបស់អ្នកនាង ភិន សុដាលីស បានបង្ហោះមួយឱ្យដឹងថា ភិន សុដាលីស ជាកូនស្រី បានសម្រាលកូនរួចរាល់ហើយ ហើយពេលនេះគឺមានសុវត្ថិភាពទាំងម្តាយ និង កូន ផងដែរ ។

ភិន សុដាលីស សម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាព នៅមុននេះបន្តិច! (មានវីដេអូ)ភិន សុដាលីស សម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាព នៅមុននេះបន្តិច! (មានវីដេអូ)

លោកបានសរសេរបង្ហោះទាំងអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយថា កូនរបស់កូនស្រីខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការវះកាត់រួចរាល់ហើយដោយមិនអាចសំរាលតាមធម្មតាបានមកពីកូនរបស់ដាលីសធ្លុសពេក នៅម៉ោង4.42ល្ងាចថ្ងៃទី៦ខែ10/2016. Thanks all friend ! ។

ភិន សុដាលីស សម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាព នៅមុននេះបន្តិច! (មានវីដេអូ)

គួរបញ្ជាក់ថា ដោយសារកូនមានសភាពធ្លុសមិនអាចសម្រាលបានតាមធម្មជាតិ ដូច្នេះ ភិន សុដាលីស សម្រេចចិត្តយកការវះកាត់ជំនួស ដោយនាងទើបតែសម្រាលរួចរាល់នៅមុននេះបន្តិច ពោលគឺនៅម៉ោងប្រមាណជា 4 ល្ងាចនេះ ៕ សាកល

ភិន សុដាលីស សម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាព នៅមុននេះបន្តិច! (មានវីដេអូ)ភិន សុដាលីស សម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាព នៅមុននេះបន្តិច! (មានវីដេអូ)