ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ

Company

The King Land   

type

Private Limited Company

Industry

Real Estate

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Marketing

Hiring

Industry

Real Estate

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Unlimited

Language

English--
Good   

Khmer--
Mother Tongue   

Age

25 ~ 45

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-06-2016

Closing Date

Nov-04-2016
  - គ្រប់គ្រងទូទៅលើផ្នែកទីផ្សារ (លក់)
- បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការលក់ និងបង្កើនចំនួន
អតិថិជនក៏ដូចជាដៃគូ
- បង្កើតគំនិតថ្មីៗដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមហ៊ុន
- បង្កើតយុទ្ធនាការណ៍ទីផ្សារ ក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងការ
​​​​ ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អតិថិជន និងដៃគូរ
- ធ្វើរបាយការណ៍ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ
  សញ្ញាបត្របរញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើរ
មានបទពិសោធន៍ក្នុងផ្នែកលក់ យ៉ាងតិច៣ឆ្នាំលើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ
មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរ CV តាមរយៈសារអាឡិចត្រូនិចដែលមានអាសយដ្ឋាន [email protected] ឬ ធ្វើការទាក់ទងមកលេខទូរសព្ទលេខ 097​ 88 66666/077 88 6666

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

H.E SY Leang

Phone

097​ 88 66666/077 88 6666

Email

[email protected]

Website

http://www.facebook.com/kingland6666

Address

Phnom Penh, Cambodia