តួឯក​រឿង “អ្នក​ប្រមាញ់​មុខ​ស្រស់” វ៉ា​មុខ​សមាជិក EXO និង​ច អ៊ី​ឈាន ក្នុង​តារាង​ប្រុស​ស្អាត​បំផុត

ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត សិល្បករ​ចាស់​វស្សា​បាន​វ៉ា​មុខ​តារា​ថ្មី​ៗ​ដណ្ដើម​បាន​ជយលាភី​នៅ​ក្នុង​តារាង​តារា​ប្រុស​ស្អាត​បំផុត។

 

ថ្មី​នេះ​បំផុត បណ្ដាញ​ព័ត៌មាន GWM របស់​ចិន​បាន​បញ្ចេញ​តារាង “តារា​ប្រុស​ដែល​មាន​រូប​សម្បត្តិ​ស្អាត​ជាង​គេ​ក្នុង​សិល្បៈ”។ អ្វី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​នោះ​គឺ សិល្បករ​រៀម​ច្បង និង​ចាស់​វស្សា ​បាន​វ៉ា​មុខ​តារា​ស្រករ​ក្រោយ​ដណ្ដើម​យក​ជយលាភី​ខ្ពស់​បំផុត។ ប្រុស​ស្អាត​ចាស់​ដូច​ជា Daniel Wu, Wallace Chung និង Wu Chun បាន​ស៊ីដាច់​ប្រុស​ក្មេង​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា Wu Yifan, Lay និងYang Yang នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​លើក​នេះ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​តារា​ប្រុស​ស្អាត​ជាង​គេ​ទាំង​១០​ជ្រើស​រើស​ដោយ GWM៕

 

តួឯក​រឿង “អ្នក​ប្រមាញ់​មុខ​ស្រស់” វ៉ា​មុខ​សមាជិក EXO និង​ច អ៊ី​ឈាន ក្នុង​តារាង​ប្រុស​ស្អាត​បំផុត

Daniel Wu ជាប់លេខ១

តួឯក​រឿង “អ្នក​ប្រមាញ់​មុខ​ស្រស់” វ៉ា​មុខ​សមាជិក EXO និង​ច អ៊ី​ឈាន ក្នុង​តារាង​ប្រុស​ស្អាត​បំផុត

តួរឿង “Bounty Hunters” Wallace Chung ជាប់លេខ២

 

តួឯក​រឿង “អ្នក​ប្រមាញ់​មុខ​ស្រស់” វ៉ា​មុខ​សមាជិក EXO និង​ច អ៊ី​ឈាន ក្នុង​តារាង​ប្រុស​ស្អាត​បំផុត

Wu Chun ជាប់លេខ៣

តួឯក​រឿង “អ្នក​ប្រមាញ់​មុខ​ស្រស់” វ៉ា​មុខ​សមាជិក EXO និង​ច អ៊ី​ឈាន ក្នុង​តារាង​ប្រុស​ស្អាត​បំផុត

Jimmy Lim ជាប់លេខ៤

តួឯក​រឿង “អ្នក​ប្រមាញ់​មុខ​ស្រស់” វ៉ា​មុខ​សមាជិក EXO និង​ច អ៊ី​ឈាន ក្នុង​តារាង​ប្រុស​ស្អាត​បំផុត

សមាជិក EXO Lay ជាប់លេខ៥

តួឯក​រឿង “អ្នក​ប្រមាញ់​មុខ​ស្រស់” វ៉ា​មុខ​សមាជិក EXO និង​ច អ៊ី​ឈាន ក្នុង​តារាង​ប្រុស​ស្អាត​បំផុត

តារា​ចម្រៀង និង​សម្ដែងជាប់លេខ៦

តួឯក​រឿង “អ្នក​ប្រមាញ់​មុខ​ស្រស់” វ៉ា​មុខ​សមាជិក EXO និង​ច អ៊ី​ឈាន ក្នុង​តារាង​ប្រុស​ស្អាត​បំផុត

Li Yi Feng ជាប់លេខ៧

តួឯក​រឿង “អ្នក​ប្រមាញ់​មុខ​ស្រស់” វ៉ា​មុខ​សមាជិក EXO និង​ច អ៊ី​ឈាន ក្នុង​តារាង​ប្រុស​ស្អាត​បំផុត

Ma Tianyu ជាប់លេខ៨

តួឯក​រឿង “អ្នក​ប្រមាញ់​មុខ​ស្រស់” វ៉ា​មុខ​សមាជិក EXO និង​ច អ៊ី​ឈាន ក្នុង​តារាង​ប្រុស​ស្អាត​បំផុត

Yang Yang ជាប់លេខ៩

 

ចុចអាន៖សើច​ជ្រុះ​ធ្មេញ​ជាមួយ​រូប​ចម្លាក់​ក្រមួន​ដ៏​អាក្រក់ៗ​របស់ Fan Bingbing

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖kenh14